menu
NL EN

Contact en Privacyverklaring

mr. Jacqueline van Wijk
Neeltje van Zuytbrouckhof 39
2311 WD LEIDEN
+31 6 30 465 754
mail@jacquelinevanwijk.com

Extra informatie
Juridische en politiek-maatschappelijke vertalingen Nederlands - Engels en Engels - Nederlands, waaronder processtukken, contracten, algemene voorwaarden en beleidsdocumenten.

IBAN  NL69 TRIO 0198 5706 00
BIC  TRIONL2U
KvK-nr  53246152
btw-nr 174948372B02

Privacyverklaring Jacqueline van Wijk VertalingenTranslations

Jacqueline van Wijk VertalingenTranslations verricht op verzoek vertaaldiensten. Ik, Jacqueline van Wijk voer alle werkzaamheden persoonlijk uit en er zijn geen andere personen verbonden aan mijn  onderneming. Ik ben zelf verantwoordelijk voor de verwerking van alle persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Persoonsgegevens die ik verwerk
Ik verwerk uw persoonsgegevens omdat u gebruik maakt van mijn diensten en/of omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Deze persoonsgegevens bestaan uit de volgende onderdelen:

- Bedrijfsnaam
- Voor- en achternaam
- Adresgegevens
- Telefoonnummer
- E-mailadres
- Bankrekeningnummer

Ik verwerk geen bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens.

Doel van de verwerking van uw persoonsgegevens
Ik verwerk uw persoonsgegevens om
- u te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is voor de uitvoering van mijn dienstverlening;
- de afgesproken diensten bij u af te leveren;
- betalingen te kunnen verrichten/incasseren;
- te kunnen voldoen aan wettelijke verplichtingen, zoals het jaarlijks indienen van mijn belastingaangifte.

Ik gebruik uw gegevens uitsluitend voor de uitvoering van mijn bedrijfswerkzaamheden. Ik heb persoonsgegevens in het verleden niet aan derden of ten behoeve van derden verstrekt en zal dat in de toekomst ook niet doen.

Alle verwerkingen van persoonsgegevens vinden handmatig plaats. Ik gebruik geen computerprogramma’s of systemen voor geautomatiseerde verwerkingen en neem dus op basis daarvan ook geen besluiten over zaken die voor betrokken (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben.

Bewaartermijn persoonsgegevens
Ik bewaar uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. De door mij gehanteerde bewaartermijn bedraagt zeven jaar voor alle hiervoor genoemde gegevens om te voldoen aan mijn wettelijke verplichting om de belastingdienst eventueel bewijsmateriaal van activiteiten uit het verleden te kunnen overleggen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door mij en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij mij een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die ik van u heb in mijn computerbestand naar u of een andere, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@jacquelinevanwijk.com.

Beveiliging persoonsgegevens
Ik neem de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij op info@jacquelinevanwijk.com.

Recht van bezwaar
Wilt u bezwaar maken tegen de behandeling van uw gegevens door mij, dan kunt u via onderstaande contactgegevens contact met mij opnemen. Mocht uw bezwaar niet naar tevredenheid zijn afgehandeld, dan kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens  (https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/).

Contactgegevens:
Jacqueline van Wijk VertalingenTranslations
Neeltje van Zuytbrouckhof 39
2311WD Leiden
info@jacuelinevanwijk.com
www.jacquelinevanwijk.com
+31 6 3046 5754

 

Klanten

Kunstwacht

Symbaloo

Angel Cistus

Angel Cistus

VNG

VNG

Data Direction

ECB

Wilson